Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

Δύο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις

 

1. Οι θεωρήσεις των πάσο για το 2018 έχουν ξεκινήσει.

2. Διανομή προϊόντων. Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε το εκκαθαριστικό σας στο γραφείο.

Πανελλήνια Πρωτοβουλία Γονέων γιά τήν Ἐκπαίδευση: Άμεση επιστροφή των βιβλίων των θρησκευτικών

Ἐμεῖς, οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες τῶν παιδιῶν πού βρίσκονται στή Α΄/βάθμια καί Β΄/βάθμια ἐκπαίδευση, δηλώνουμε πρός κάθε πλευρά ὅτι ἐπιθυμοῦμε ἡ παρεχόμενη στά παιδιά μας παιδεία στή Χώρα μας νά εἶναι σύμφωνη μέ τούς ἄξονες τοῦ Συντάγματος τῆς πατρίδας μας καί ἀκόλουθη τῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν πού ἔθρεψαν ἱστορικά τό ἔθνος μας καί διαμόρφωσαν τήν πολιτιστική του ταυτότητα καί ἰδιοπροσωπία. Δέν θά ἀνεχθοῦμε κανένα στοιχεῖο ξένο πρός τίς ἱστορικές, θρησκευτικές καί πολιτιστικές μας παραδόσεις νά νοθεύσει τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας.

Από την εκδήλωση για τα πρωτάκια

Ανακοίνωση

AYPIO TETAPTH (26/4) KAI ΠEMΠTH (27/4) 10 ME 4 ΘA MOIPAZONTAI ΠOPTOKAΛIA AΠO TIΣ AΠOΘHKEΣ MAΣ ΣTON ΛEYKΩNA. ME TO ΠAΣO.

Πρόσκληση σε εκδήλωση

Από την παιδαγωγική συνάντηση με τα Πρωτάκια…

img_20160911_112242

Χριστός Ανέστη!


Χριστός Ανέστη!
Μάρκος Μπαθάς: «Η Εις Άδου Κάθοδος»
Κρητική Σχολή, 16ος αι.