Χριστός Ανέστη!


Χριστός Ανέστη!
Μάρκος Μπαθάς: «Η Εις Άδου Κάθοδος»
Κρητική Σχολή, 16ος αι.